För alla våra kurser gäller:

 • Medlemsavgift: 100 kr/år
  Om du börjar vår Introkurs på hösten, får du betala halva medlemsavgiften, alltså 50 kr.

 • Kursavgift: 650 kr/termin
  Pensionärer (65+) och ungdomar (upp till 19) har ett lägre pris, 500 kr/termin.
  Har du erlagt kursavgift, får du – i mån av plats – delta även i övriga kurser än den du 
  anmält dig till.

 • En terminskurs består av tolv kurstillfällen. 

 • Terminskurserna startar – om ej annat anges – under vecka 5 på våren, och vecka 37 på hösten.

 • Betalning av medlems- och kursavgifter görs lämpligast till föreningens bankgirokonto, som är: 5808‑7339
 • Om du betalar till konto, var då noggrann med att ange ditt namn, och vilken kurs
  (+ eventuell medlemsavgift) det gäller.

 • Föreningen har även ett Swishnummer; 1233635976. Om du önskar betala avgiften via Swish, är det väldigt viktigt att du fyller i namn, kurs, samt huruvida det är inklusive medlemsavgift eller exklusive. Detta för att vi ska kunna sköta föreningens bokföring.