För alla våra kurser gäller:

 • Medlemsavgift: 100 kr/år
  Om du börjar vår Introkurs på hösten, får du betala halva medlemsavgiften, alltså 50 kr.

 • Kursavgift: 650 kr/termin
  Pensionärer (65+) och ungdomar (upp till 19) har ett lägre pris, 500 kr/termin.
  Har du erlagt kursavgift, får du – i mån av plats – delta även i övriga kurser än den du 
  anmält dig till.

 • En terminskurs består av tolv kurstillfällen. 

 • Terminskurserna startar – om ej annat anges – under vecka 5 på våren, och vecka 37 på hösten.

 • Betalning av medlems- och kursavgifter görs lämpligast till föreningens bankgirokonto, som är: 5808‑7339
 • Om du betalar till konto, var då noggrann med att ange ditt namn, och vilken kurs
  (+ eventuell medlemsavgift) det gäller.

 • Föreningen har även ett Swishnummer; 1233635976. Om du önskar betala avgiften via Swish, är det väldigt viktigt att du fyller i namn, kurs, samt huruvida det är inklusive medlemsavgift eller exklusive. Detta för att vi ska kunna sköta föreningens bokföring.

 

Integritetspolicy, GDPR
(General Data Protection Regulation)

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmar om verksamheten samt hantera medlemsrelaterade, ekonomiska, transaktioner.

Föreningen behandlar också personuppgifter i samarbete med vårt studieförbund, för att kunna rapportera vår verksamhet samt för vårt samarbete med Skellefteå Kommun, för att kunna söka ekonomiska bidrag.

Om du har frågor om dina personuppgifter, eller önskar dina uppgifter borttagna, kontakta föreningens styrelse skriftligt.

Vem delar vi personuppgifter med?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part, eller till tredje land.

Hur förvarar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter finns i föreningens digitala medlemsregister, som styrelsen ansvarar för.

Vad händer om du inte godkänner att vi hanterar dina personuppgifter?
Då kan du tyvärr inte bli medlem i föreningen.

Bilder och sociala medier
Föreningen kan komma att fotografera medlemmar i vår verksamhet, och dessa bilder kan publiceras på föreningens sociala medier. Självklart namnger vi inte enskilda medlemmar utan att denne är tillfrågad. Skulle du som medlem önska att bilder på dig inte publiceras, måste detta meddelas skriftligt till föreningens styrelse.