2023

Vårterminen 2023 - Fort. följer längre ned

VECKA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NEWCOMER ONS

Repetition

Inställt!

Repetition


På grund av begränsat utrymme i tabellerna kortas långa dansnamn ner. Se respektive dansbeskrivning för fullständiga titlar.


40

VECKA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NOVICE

Mustang Sally

Repetition

Önskedanser

Repetition

NOSTALGI

Repetition

Repetition

Repetition


På grund av begränsat utrymme i tabellerna kortas långa dansnamn ner. Se respektive dansbeskrivning för fullständiga titlar.