Avgifter

För alla våra kurser gäller

·       Medlemsavgift: 100 kr/år
Om du börjar vår Introkurs på hösten, betalar du halv medlemsavgift, alltså 50 kr.

·       Kursavgift: 650 kr/termin
Pensionärer (från det år du fyller 65) och ungdomar (till och med det år du fyller 19)
har en lägre avgift, 500 kr/termin.
Har du erlagt kursavgift, får du – i mån av plats – delta även i övriga kurser än den
du anmält dig till. OBS! Kurser som är fullbokade, får EJ besökas.

·       En terminskurs består av tolv kurstillfällen. 

·       Terminskurserna startar – om ej annat anges – under vecka 5 på våren,
och vecka 37 på hösten.

·       OBS! Betalning av kursavgifter görs, från och med hösten 2022, direkt till Studiefrämjandet. Mer information om hur betalningen görs, finner ni i informationen som kommer från Studiefrämjandet, omkring en vecka innan kursstart.
 

·       Betalning av medlemsavgift görs antingen till föreningens bankgirokonto:
5808‑7339, eller till vårt Swishnummer: 123 363 5976.

·       När du betalar, var noggrann med att ange ditt namn och vilken kurs det gäller.
Notera alltid vad betalningen gäller (ex. medlemsavgift).

Swish
123 363 5976

Bankgiro
5808-7339

Viktigt!
Märk alltid betalningen
med namn, kursnivå samt om det är gäller medlems- och/eller kursavgift.