Vår förening

Välkommen till Gold Town Feet of Fire

Integritetspolicy, GDPR
(General Data Protection Regulation)


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmar om verksamheten samt hantera medlemsrelaterade, ekonomiska, transaktioner.
Föreningen behandlar också personuppgifter i samarbete med vårt studieförbund, för att kunna rapportera vår verksamhet samt för vårt samarbete med Skellefteå Kommun, för att kunna söka ekonomiska bidrag.
  Om du har frågor om dina personuppgifter, eller önskar dina uppgifter borttagna, kontakta föreningens styrelse skriftligt.

Vem delar vi personuppgifter med?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part, eller till tredje land.

Hur förvarar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter finns i föreningens digitala medlemsregister, som styrelsen ansvarar för.

Vad händer om du inte godkänner att vi hanterar dina personuppgifter?
Då kan du tyvärr inte bli medlem i föreningen.

Bilder och sociala medier
Föreningen kan komma att fotografera medlemmar i vår verksamhet, och dessa bilder kan publiceras på föreningens sociala medier. Självklart namnger vi inte enskilda medlemmar utan att denne är tillfrågad. Skulle du som medlem önska att bilder på dig inte publiceras, måste detta meddelas skriftligt till föreningens styrelse.